U Nay Win Aung
SM Solution Co., Ltd.

လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ

  1. 2000ခုႏွစ္ : Forever Group Company Limited မွာService Engineerအေနၿဖင္႕စတင္အလုပ္၀င္သည္။

  2. 2003-2005ခုႏွစ္ : မႏၱေလး MICT Park ရိွMyanmar World Distribution Company Limited တြင္ Network Engineerအေနၿဖင္႕လုပ္ခဲ႕သည္။

  3. 2008-013ခုႏွစ္ : Yatanarpon Teleport Company Limited (ISP) တြင္ Network Engineerအေနၿဖင္႕၊ ၆ႏွစ္နီးပါး FTTH ဌာန၌Team Leader အၿဖစ္ လုပ္ခဲ႕သည္။

...............

Q : ယခုလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာဘယ္လိုတာ၀န္ေတြကိုလုပ္ရပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္႐ဲ႕အဓိကတာဝန္ကေတာ ႔ဒီSM Solution႐ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြပါ။ နံပါတ္(၁)ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ႔Training

ျဖစ္ၿပီး၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံICTတိုးတက္ဖို႔အတြက္Software/Hardwareကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ိဳးစံုကိုAdvanced Levelထိ

သင္ေနပါတယ္။နံပါတ္(၂)ဝန္ေဆာင္မႈကNetwork Servicesျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကေတာ႔ ကုမၸဏီ၊႐ုံး၊ေက်ာင္း၊ဌာန

ဆိုင္႐ာ၊ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းေတြအတြကသင္ေပးတာပါ။

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေတြမွာလိုအပ္တဲ႔ Network Assistantအၿဖစ္Consultant၊ Design ဆဲြေပးၿခင္း၊ကုန္က်စ႐ိတ္တြက္ေပးၿခင္း၊

နည္းပညာေတြကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္းတို႕လုပ္ပါတယ္။နံပါတ္(၃)ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ႔Public Software

ေ႐းွဆြဲျခင္းပါ။ ကုမၸဏီ၊အဖဲြ႕အစည္း၊NGOစတဲ႕လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္၊ လိုအပ္တဲ႔Softwareေတြကိုcustomizeအေနနဲ႔

ေ႐းဆဲြေပးပါတယ္။ Engineeringအတြက္Estimateတြက္တဲ႔Programေ႐းထားျပီးေဆာက္လုပ္ေ႐းကုမၸဏီတစ္ခုမွာစတင္

အသုံးျပဳေနပါျပီ။ ျပီးေတာ႔႔ေသြးအလွဴ႐ွင္၊လူမႈေ႐းစတဲ႕ပ႐ဟိတအသင္းေတြႏွင္႕အိမ္၊ျခံ၊ေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြအတြက္

Website Contact List Softwareေတြေ႐းဆဲြေပးပါတယ္။

...............

Q : လုပ္ဖူးတဲ႕အလုပ္ေတြထဲမွာလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာၾကဳံရတဲ႕အခက္ခဲေလးေတြ ႏွင္႕ၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ႕ပုံကိုေၿပာၿပေပးပါလား။

လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကဳံ(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ နံပါတ္(၁)အခက္ခဲကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ကကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္နဲ႔

ေက်ာင္းျပီးထားၿပီး ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ႔႐တဲ႔Theory နၽဲ႔ျပင္ပတကယ္႔Realityမွာအလုပ္လုပ္တဲ႔အခါတျခားဆီျဖစ္ေနခဲ႕ၿခင္းပါ။

စာေတြ႕သင္ၾကားမႈေတြႏွင္႕Pratical ေတြ႐ဲ႕၇၀%ေလာက္ကလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမွာသံုးလို႔မ႐ခဲ႔ပါဘူး။တကယ္႔အျပင္မွာ႐ွိေနတဲ႔

up to date ျဖစ္ေနတဲ႔software ေတြhardwareေတြNetworkေတြေက်ာင္းမွာမသင္ေပးႏုိင္ပါဘူး။ေက်ာင္းမွာWindow 98 နဲ႔

သင္ေန႐တဲ႔အခ်ိန္မွာအျပင္မွာWindow 2000 တို႔ Window XP တို႔ကိုRunေနပါျပီ။တကယ္႔အျပင္မွာup to dateျဖစ္ေနတဲ႔ကြန္

ပ်ဴတာနည္းပညာနဲ႕တကၠသိုလ္မွာသင္ေန တဲ႔နည္းပညာTheoryေတြကတခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာဆို႐င္မလုံေလာက္ပါဘူး။ITနည္း

ပညာနဲ႔တကယ္အလုပ္လုပ္မယ္႔လူငယ္ေတြအတြက္တကယ္႔လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ေက်ာင္းပညာ

႐ပ္တစ္ခုတည္းနဲ႔အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။လုပ္ငန္းခြင္မွာေနာက္ထပ္အခက္အခဲကေတာ႔ကုမၸဏီနည္းပညာပံ႔ပိုးမႈ၊လုပ္ငန္း

ခြင္ဝင္ရာမွာလိုအပ္တဲ႔ပစၥည္းပံ႔ပိုးမႈအားနည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္FTD ဌာနမွာလုပ္ခဲ႔တုန္းကဆို႐င္bre Cable ဆက္တဲ႔ဟာ

မ႐ွိတဲ႔အတြက္သူမ်ားကုမၸဏီမွငွား႐မ္္းျပီးေတာ႔လုပ္ခဲ႔႐ပါတယ္ ေနာက္တစ္ခ်က္ကနည္းပညာနဲ႕ပတ္သက္တဲ႔အလုပ္လုပ္တဲ႔

အခါအထက္အ႐ာ႐ွိကနည္းပညာပိုင္းဆိုင္႐ာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္မွသာလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ႔ Instruction

ကိုညႊန္ၾကားေပးႏုိင္မွာပါ။ ဘာမွမတတ္တဲ႔Managerတို႔Operation Manager တို႕လိုမ်ိးကInstructionေပးမယ္ဆို႐င္

အဆင္မေျပ႐င္ေတာင္မွကိုယ္ေတြကAdviceေပးလို႔မ႐ေတာ႔သူတို႔ခိုင္းတဲ႔အတိုင္းလုပ္႐တဲ႔အခါလုပ္ငန္းခြင္မေအာင္ျမင္တာ

ေတြ႐ွိခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာIT Officer လုပ္မယ္႔သူဟာIT Skill ဘယ္ေလာက္႐ွိ႐မယ္ဆိုတဲ႔ Standardအေနနဲ႔

သက္မွတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းကဆို႐င္၁၀တန္းမေအာင္တဲ႔MDကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခန္႔ျပီးလုပ္တဲ႔အခါမွာလုပ္ငန္းခြင္

မွာအခက္အခဲေတြ႕ခဲ႔႐ပါတယ္။

...............

Q : ခုမွစၿပီးလုပ္ငန္းခြင္၀င္မဲ႕လူငယ္ေတြကိုအလုပ္လုပ္႐ာမွာက်င္႔သံုးသင္႔တဲ႔အေလ႔အထအမူက်င္႔ေလးေတြကို ကိုယ္ၾကံဳခဲ႔ဖူးတဲ႔အေတြအၾကံဳေပၚမူတည္ျပီးေျပာျပေပးပါလား႐ွင္။

ကၽြန္ေတာ္အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ႔ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ႔အလုပ္၊မိမိ႐ည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေက်ာင္းျပီးျပီးမျပီးျပီး ျပတ္ျပတ္

သားသားဆံုးျဖတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ITေလာကမွာ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ေန႐င္းနဲ႔ တျခားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားတဲ႔

ကေလးေတြေတြ႕ဖူးပါတယ္။တကယ္တမ္းအလုပ္တစ္ခုေ႐႐ွည္ေအာင္ျမင္ေနဖို႔အတြက္ဆို႐င္ဇဲြ႐ွိမွ႐မွာပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း

ေလ႔လာေနမွျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္င္ငံဟာပတ္၀န္းက်င္တိုင္းမွာInternetလိုင္းေတြ၊ဖုန္းလွ်ပ္စစ္မီးေတြလည္းျပည္႔ျပည္႔စုံစုံ

မ႐ေသးပါဘူး။ နည္းပညာဆိုင္႐ာေဟာေျပာပဲြေတြေန႐ာတကာမွာမလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး ဒါ႕ေၾကာင္႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္းငန္းခြင္

အေတြ႕အၾကဳံနဲ႕ပညာ႐ွာတဲ႔အခါမွာ အေတာ္႕ကိုဇဲြ႐ွိ႐ွိနဲ႔ၾကိဳးစားျပီးလုပ္မွ႐မွာပါ ကိုယ္႔႐ဲအထက္ကသိတဲ႔လူေတြ(သို႕) အတူတူ

လုပ္ေနတဲ႔လူေတြ(သို႕)Internet ေပၚကပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔လုပ္ငန္းမွာအခက္အခဲျဖစ္လာ႐င္ ဒီအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္း

ေပးမယ္႔Communityကိုလုပ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကိုမေျဖ႐ွင္းႏုိင္လို႔စာအုပ္လွန္ျပီးTheory႐ွာေနမယ္ဆို႐င္အခ်ိန္

ပိုၾကာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို႐င္ကၽြမ္းက်င္တဲ႔သူကိုေမးလိုက္႐င္(၁၅)မိနစ္အတြင္းအေျဖကိုသိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္လဲလုပ္ငန္းခြင္

ထဲမွာသင္႐င္း၊ေလ႔လာ႐င္း၊ေမး႐င္းနဲ႔ပဲလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ ဒီအျပင္အခက္အခဲေတြ႐ွိႏုိင္ေပမဲ႔လဲလူငယ္တစ္ေယာက္အလုပ္စဝင္မယ္

ဆို႐င္ေလ႔လာဖို႔ပ်င္းလို႔မ႐ပါဘူး။ဇြဲ႐ွိ႐ပါမယ္။ဘယ္သူ႕ကိုေမး႐င္႐ႏုိင္မလဲဆိုတဲ႔Communication Contextကိုလည္းသိထားရ

ပါမယ္။လုပ္ငန္းခြင္မွာအခက္အခဲၾကံဳျပီးဘယ္သူကိုလိုက္ေမးလို႔ေမး႐မယ္မွန္းမသိတဲ႔သူ႐ဲ႕ျပႆနာကအမ်ားဆံုးၾကံဳ႐ပါတယ္။

...............

Q : တဆက္တည္းလုပ္ငန္းအေတြအၾကဳံေတြထဲမွာအမွတ္တ႐အျဖစ္ဆုံးအျဖစ္အပ်က္ေလးမ်ား႐ွိ႐င္ေျပာျပေပးပါ႐ွင္။ စိတ္ေက်နပ္မႈအ႐ွိဆံုးလုပ္ခဲ႔တဲ႔မွတ္မွတ္ထင္ထင္စိတ္ထဲက်န္႐စ္ခဲ႔တဲ႔အလုပ္မ်ဳိးေပါ႕။

အမွတ္တ႐ကေတာ႔ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အလုပ္ပါပဲ။အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းကဆ႐ာ၊ဆ႐ာမေတြကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေႏြ႐ာသီတိုင္းမွာပညာေ႐းေကာလိပ္ကိုသြားျပီးကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း၊ စက္ျပင္သင္တန္းေတြပို႕ခ်

ေပးပါတယ္။တိုင္းႏွင္႔ျပည္နယ္ကဆ႐ာ၊ဆ႐ာမေတြ(၂၀၀)နီးပါးကိုပညာေ႐းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ကြန္ပ်ဴတာပညာ႐ွင္ေတြပူးေပါင္းျပီး

ႏွစ္တိုင္းTrainingေပးတဲ႔Programပါ။ လာတက္တဲ႔ဆ႐ာ၊ဆ႐ာမအမ်ားစုမွာရိွတဲ႕အခက္အခဲေတြကေတာ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ

ကြန္ပ်ဴတာေတြကေတာ႔အစိုး႐ကေထာက္ပံ႔ထားေပမယ္႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ႐ွိေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြကေစာင္ျခံဳထား႐ပါတယ္

(႐ယ္လ်က္)။ဆ႐ာမေတြကေတာ႔လာသင္ေပးတာေက်းဇူးအ႐မ္းတင္ေၾကာင္း ဗဟုသုတေတြအမ်ားၾကီးရေၾကာင္း ဒါေပမဲ႔

ေက်ာင္းျပန္ေ႐ာက္႐င္ကြန္ပ်ဴတာသံုးဖို႔မီးမ႐ွိပါဘူး။ ကိုင္လိုက္႐င္လည္းပ်က္သြားမွာေၾကာက္တဲ႔အတြက္မကိုင္ပါဘူးေျပာေတာ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႕က“ကြန္ပ်ဴတာကေၾကာက္စ႐ာမဟုတ္ပါဘူး၊ဆ႐ာမတို႔ၾကိဳက္သေလာက္ကိုင္ပါ၊ေလ႔လာပါ၊ပ်က္သြားခဲ႔႐င္ေတာင္

အခမဲ႔လိုက္ျပင္ေပးမွာပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာအသံုးခ်တတ္႐င္အမ်ားၾကီးအက်ိဳး႐ွိပါတယ္” ေျပာခဲ႕တာကိုမွတ္မွတ္႐႐႐ွိေနပါတယ္။

...............

Q : လုပ္ငန္းခြင္မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ၾကိဳးစား႐တာေတြႏွင္႔အတူ မိသားစုအေ႐းမွာလည္း ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ႀကိဳးစား႐တာေတြႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ႔အခက္အခဲေလးေတြ၊ေျဖ႐ွင္းပုံနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကိုေျပာျပေပးပါလား႐ွင္။

ကၽြန္ေတာ္က၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာအိမ္ေထာင္ၿပဳပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ႔႔ဇနီးသည္ေရာဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးလံုးမနက္

(၉)နာ႐ီအလုပ္သြားျပီးညေန(၅)နာ႐ီမွာၿပန္လာပါတယ္။တစ္ပတ္မွာတစ္႐က္ေလာက္ေတာ႔မိသားစုနဲ႔ေနျဖစ္ၿပီးဒီလို႐က္မ်ိဳးမွာေတာ႔

ကုမၸဏီကိစၥ၊ personalကိစၥေတြအတတ္ႏုိင္ဆံုးေ႐ွာင္ျပီး မိသားစုနဲ႔ပန္းၿခံ၊ဘု႐ားသြား၊ကေလးေတြကိုRestaurantမွာလိုက္ေကၽြး

တာ၊ကစားကြင္းပို႔ေပးတာေတြလုပ္ေပးပါတယ္။ ခ႐ီးေတြလည္းသြားျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ကေလးေတြ႐ဲ႕ေက်ာင္းကိစၥ၊ မိသားစု

တာဝန္ေတြကိုလည္းကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဇနီးသည္ကနားလည္မႈ႐ွိ႐ွိနဲ႔တာဝန္ေဝခဲြျပီးလုပ္ကိုင္႐င္းနဲ႔ပဲေနလာခဲ႔ၾကတာပါ။

...............

Q : ၿမန္မာျပည္မွာအလုပ္လုပ္ခဏခဏေျပာင္းလဲတာေတြအေပၚအၿမင္ႏွင္႕ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းသင္႔တယ္လို႔ထင္ပါသလဲ။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔အလုပ္လုပ္ခဏခဏေျပာင္းတာေတြမ်ားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ဆို႐င္(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာကုမၸဏီ

(၃)ခုေလာက္ကိုေျပာင္းျပီးလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပႆနာကဘာေၾကာင္႔ျဖစ္႐လဲဆိုေတာ႔ဒီႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားအခြင္႔အေ႐း

(employee rights)သိပ္မ႐ွိပါဘူး။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားေပမဲ႔လည္းအလုပ္႐ွင္တုိင္းမလိုက္နာပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ဆို႐င္၁ပတ္ကို၆႐က္အလုပ္တက္႐ပါတယ္။ အ႐င္တုန္းကကုမၸဏီဆို႐င္၁လမွာ၂႐က္ပဲနား႐က္ပဲ႐ွိပါတယ္။

အလုပ္ခ်ိန္ကလည္းမနက္၉နာ႐ီကေနည၉နာ႐ီအထိပါ။အဲဒါကိုမေက်နပ္လို႔လည္းတ႐ားစြဲလို႕မ႐ပါဘူး။ဒီျပႆနာေတြ႐ဲ႕နံပါတ္

၁အခ်က္ကအလုပ္ခ်ိန္တိတိက်က်မ႐ွိတာပါပဲ။

နံပါတ္၂အခ်က္္ကေတာ႔ႏုိင္ငံေတာ္က(employee rights)ကိုျပဌာန္းသင္႔တယ္လိုထင္ပါတယ္။ျပီးေတာ႔လည္းတ႐ားဝင္လစာ

ေတြလည္းသက္မွတ္ဖုိ႕လုပ္ေနတာ ၿမန္ၿမန္အေကာင္ထည္ေပၚေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို႐င္လည္းအခုခ်ိန္အထိအလုပ္႐ွင္က

ေပးတဲ႔လစာနဲ႔ပဲေက်နပ္ျပီးလုပ္ခဲ႔႐တာပါ။အ႐ည္အခ်င္း႐ွိလို႔လိုခ်င္သေလာက္ေတာင္းလို႔လည္းမ႐ပါဘူး။ဒီလိုျပႆနာေတြကို

လည္းေျဖ႐ွင္းသင္႔တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

...............

Q : အခုကစျပီးအလုပ္ခြင္ထဲဝင္ဖို႔ျ႔ပင္ဆင္ေနတဲ႔လူငယ္ေတြကိုဘယ္လိုမ်ိဳးေတြျပင္ဆင္သင္႔တယ္လို႔အႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

နံပါတ္၁ကကိုယ္ဝင္မယ္႔အလုပ္အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းသိဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္အေတြအၾကံဳေတြကိုလည္း

ေလ႔လာဖို႔လိုပါတယ္။ ျဖစ္လာမယ္႔အခက္အခဲကိုလည္း႐င္ဆိုင္ႏုိင္႐ပါမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးဟာဒီမိုကေ႐စီႏုိင္ငံျဖစ္ျပီးတဲ႔ေနာက္

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြဝင္လာတဲ႔အတြက္english communication skillလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကအလုပ္ခြင္မွာ

ပင္ပန္းလို႔၊အဆင္မေျပလို႔ထြက္သြားတာေတြလဲေတြ႕ရပါတယ္။ မိမိက႐ာထူးႀကီးႀကီးမွန္းတယ္ဆိုရင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွာအနည္း

ဆံုး၄ႏွစ္၊၅ႏွစ္ေလာက္ေတာ႔လုပ္မွ႐မွာပါ။ ကိုယ္႔႐ဲ႕Personal Skillေကာင္း႐င္ေကာင္းသလို အလုပ္႐ွင္ေတြကၾကည္႔ေပးတာမို႕

စိတ္႐ွည္႐ွည္နဲ႔အလုပ္တစ္ခုမွာျမဲျမဲျမံျမံလုပ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။

...............

Q : အင္တာဗ်ဴးဝင္မယ္႔လူငယ္ေတြကိုဘယ္လိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင္႔တယ္ဆိုတာေျပာျပေပးပါလား႐ွင္။

နံပါတ္၁ကေတာ႔အလုပ္ေခၚတဲ႔႐ာထူးpositionေတြသိဖို႔လိုၿပီး၊ နံပါတ္၂ကမိမိကဘယ္အလုပ္ကိုေလွ်ာက္ခ်င္လဲဆိုတာ

သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။နံပါတ္၃ကေတာ႕လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာလုပ္မယ္ဆို႐င္ေတာ႔English

Communication Skillေကာင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔Cv formကို႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းျပတ္ျပတ္သား

သားေ႐းျပီးျပီဆို႐င္ေတာ႔ရပါျပီ။

...............

Q : ၿမန္မာျပည္ကိုႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဝင္ေ႐ာက္လာသလို၊မိမိတုိင္းၿပည္ျပန္လာလိုေတြကိုဘယ္လိုအၾကံေပးခ်င္ပါလဲ။

အ႐င္ဆံုးsafety first(အသက္အႏၱ႐ာယ္လံုျခဳံမႈ)ႏွင္႔ထိုက္တန္တဲ႔လစာဆိုတဲ႕ အခ်က္၂ခ်က္ရိွမယ္ဆို႐င္ေတာ႔ ျပန္လာ

သင္႔ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္းပညာ႐ွင္ေတြလိုအပ္တဲ႔အတြက္ျပန္လာသင္႔တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

...............

Q : ပညာသင္ၾကားခဲ႔စဥ္အခ်ိန္ေတြမွာအခက္အခဲေတြႏွင္႔ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ႔႐လဲဆိုတာေျပာျပေပးပါလား။

အဓိကကေတာ႔၁၀တန္းပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ၁၀တနး္ဟာဘဝ႐ဲ႕အခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၁၀တန္း

စာေမးပြဲေျဖတုန္းကအိမ္မွာလွ်ပ္စစ္မီးမ႐ွိပါဘူး။ လမ္းမီးတိုင္႐ဲ႕အလင္းေ႐ာင္နဲ႔စာက်တ္ျပီးေျဖခဲ႔႐တာပါ။အဓိကက စိတ္ဓာတ္

မက်ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုျဖစ္ေအာင္လုပ္႐င္ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုန္းကဆို႐င္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကဝင္ခြင္႔

ေျဖအၿဖစ္ ေ႐းေျဖ၊ႏႈတ္ေျဖ၊သခ်ာၤ၊အဂၤလိပ္စာနဲ႔IQ Test ေတြေျဖ႐ပါတယ္။ လူေပါင္း၃၀၀၀ကေန ၁၇၅ေယာက္ပဲေ႐ြးတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ခုံနံပါတ္၁၃၅နဲ႔ေအာင္ပါတယ္။အဓိကကေတာ႔ျဖစ္ခ်င္စိတ္ပါ။ဒီလိုေအာင္သြားတာလည္းေတာ္လြန္းလို႔မဟုတ္

ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္က၁၀တန္းကို႐ုိး႐ုိးသာမန္နဲ႔ပဲေအာင္ထားတာပါ။ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ႔လမ္းေၾကာင္းကိုဇဲြ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ႀကိဳးစားျပီးျဖစ္ေအာင္

လုပ္တာပါပဲ။အခက္အခဲေတြကေငြေ႐းေၾကးေ႐းေ႐ာ၊အျခားအခက္အခဲေတြေ႐ာအမ်ားၾကီးၾကံဳခဲ႔႐ပါတယ္။ အဓိကကေတာ႔

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုတစိုက္မတ္မတ္ၾကိဳးစားဖို႔ပဲလိုတာပါ။

...............

ခုလို မိမိအေတြ႕အၾကဳံေတြ၊ ဗဟုသုတေတြကို အားလုံးသိရေအာင္ ေ၀မွ်ေၿဖၾကားေပးတဲ႕အတြက္ Dream Job Myanmar မွအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

...............

Nationality: Myanmar

Education: B.C.Sc (Bachelor of Computer Science), မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္?ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕ BA.Business Management, မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္၊စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈ Diploma of C.A.P.S, လုပ္ငန္းခြင္သံုးအဆင္႔ျမင္႔စီးပြားေ႐းပညာဒီပလိုမာ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္Chinese Diploma တက္ေနဆဲ။

Career: Chief Technical Officer (CTO)