Khine Zin Kyaw
Arubaito Times Co., Ltd.

Company Type : Foreign (Japan)

Location: Japan

...............

Q: လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာဘယ္လိုတာ၀န္(လုပ္ေဆာင္ခ်က္)ေတြကိုလုပ္ရပါသလဲရွင္။

Translate, Planning and online advertising ပါ။

...............

Q: လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကဳံမ်ားကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္းေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

ဘာသာၿပန္(ဂ်ပန္ႏွင္႕ၿမန္မာ)၂မိ်ဳးလံုးၿပန္ပါတယ္။ communication ပြဲေတြ၊ေတြ႕ဆံုပြဲေတြႏွင္႕သင္ခန္းစာေတြကို ကိုယ္တိုင္

ေရးဆြဲၿပီးအစအဆံုးတေယာက္ထဲလုပ္ပါတယ္။ မသိရင္အထက္လူၾကီးႏွင္႔တိုင္ပင္လုပ္ပါတယ္ အြန္လိုင္းကေနစာေတြ

ဖတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတုန္းမိမိလုပ္ခဲ႕တဲ႕အရာေတြကိုအေၿခခံၿပီး Planဆြဲပါတယ္။ social network communication site ရဲ႕

admin လုပ္ပါတယ္။

...............

Q:အခုအလုပ္မွာမွမဟုတ္ပဲလုပ္ဖူးတဲ႕အလုပ္ေတြထဲမွာလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာၾကဳံရတဲ႕အခက္ခဲေလးေတြရိွခဲ႕ဖူးတာရိွရင္နမူနာ အနည္းငယ္ ႏွင္႕ အဲဒါေတြကိုဘယ္လိုၿဖတ္ေက်ာ္ခဲ႕တယ္ ေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

ဂ်ပန္မွာပထမဆံုးအလုပ္အေတြ႕အၾကံဳပါ။ အရာအားလံုးကအစိမ္းသက္သက္လုပ္ရတာပါ။ အခက္အခဲကရွိခဲ႕ပါတယ္။

သို႕ေသာ္ plan ဆြဲတဲ႕အတုိင္းၿဖစ္မလာတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါ Plan ဆြဲတည္းက ၿဖစ္ႏိုင္မယ္႔ၿပသနာႏွင္႕အေၿခေန

အရပ္ရပ္ကိုစဥ္းစားရပါတယ္။ ၿဖစ္လာခဲ႕ရင္ဘယ္လို cover လုပ္မယ္။ မၿဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲကအစ စဥ္းစားၿပီး

လုပ္ရပါတယ္။ သူမ်ားေတြဘယ္လိုလုပ္လဲေလ႕လာခဲ႕ပါတယ္။ Translate လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ၿမန္မာလို၊ ဂ်ပန္လို

အသံုးအႏႈန္းစတာေတြကိုမသိရင္အဘိဓါန္တခုနဲ႕ရွာၿပီး ၿပီးစလြယ္ေရးလို႕မရပါဘူး။ အဂၤလိပ္လိုေရာ၊ ဂ်ပန္လိုေရာ ၿမန္မာလို

ေရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၿပီး၊ အဆင္ေၿပေအာင္ဘာသာၿပန္ရတဲ႕အခါမိ်ဳးလည္းရွိပါတယ္။

...............

Q:ဒီေနရာမွာအလုပ္ခုမွစလုပ္မဲ႕လူငယ္ေတြကိုအလုပ္လုပ္ရာမွာက်င္႕သုံးသင္႕တဲ႕အေလ႕ထအမူက်င္႕ေလးေတြကို ကိုယ္ၾကဳံခဲ႕ဖူးတဲ႕အေတြ႕အၾကဳံေပၚမူတည္ၿပီးေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

ဂ်ပန္မွာေတာ႕(ဟိုးရန္လ္းဆို-HouRenSou)လို႕ေၿပာတယ္။ hookoku,rennraku,soodan ဆိုတဲ႕စကားလုံး၃ခုပါ။

၁။(hookoku=Report)အစီအရင္ခံၿခင္းဆိုသည္မွာမိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ မိမိ၏လုပ္ငန္းအေၿခအေနမ်ားကို

အထက္သို႕တင္ၿပရပါသည္မိမိတဦးတေယာက္ထဲ၏ဆံုးၿဖတ္မႈမ်ိဳးမလုပ္ဘဲအားလံုး၏အၾကံဥာဏ္ကိုယူ၍ အေကာင္းဆံုးေသာ

အဆံုးအၿဖတ္ကိုဆံုးၿဖတ္ေသာကိစၥသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏လူ႕ေဘာင္တြင္အေရးပါေသာကိစၥၿဖစ္ပါတယ္။

၂။(Renraku=Contact)အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ၿခင္းဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆို အေရးၾကီးေသာ

အရာၿဖစ္သည္။ မိဘႏွင္႔သားသမီး၊ ဆရာႏွင္႕တပည္႕၊အထက္လူၾကီးႏွင္႕မိမိ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင္႔အလုပ္သမားစတဲ႕မည္သည္႔ေနရာ

တြင္မဆိုအေရးပါသည္။ မိမိတြင္ကိစၥတစံုတခုေၿကာင္႔ပ်က္္ကြက္မည္၊ ေနာက္က်မည္ဆိုပါကအရင္ဆံုးမိမိသြားမည္႔ေနရာ၊

မိမိ၏အလုပ္ရွင္အထက္လူၾကီးႏွင္႕မည္သူကိုမဆိုဖုန္းၿဖင္႔ၿဖစ္ေစအေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္သည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား

ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အေရးပါေသာstandard mannerၿဖစ္ပါသည္။

၃။ (Soodann=Consultation) ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿခင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏အလုပ္ႏွင္႔ပက္သက္ေသာအလုပ္သာမက မည္သည္႔

ေနရာတြငိမဆိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿခင္းရွိရပါမည္။သင္႕ေတာ္ေသာအၾကံဥာဏ္၊လမ္းညႊန္မႈေတြကိုရယူေတာင္းခံရန္ၿဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဴပ္ေၿပာရရင္(HooRenSoo)ဆိုတဲ႕အစီအရင္ခံၿခင္း၊အေၾကာင္းၾကားၿခင္း၊ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿခင္းရွိမွသာလွ်င္အမွားနည္း၍

ေအာင္ၿမင္ေသာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုအလုပ္ကသင္ၾကားေပးခဲ႕ပါတယ္။အဲဒီၤအတိုင္းလုပ္ရင္အရာရာအဆင္ေၿပ

ပါတယ္။

...............

Q:တဆက္တည္းလုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကဳံေတြထဲမွာအမွတ္တရအၿဖစ္ဆုံးအၿဖစ္ပ်က္ကေလးမ်ားရိွရင္ေၿပာၿပေပးပါရွင္။

ဥပမာ။ ။စိတ္ေက်နပ္မွဳအရိွဆုံးလုပ္ခဲ႕တဲ႕ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ စိတ္ထဲက်န္ရစ္ခဲ႕တဲ႕အလုပ္မ်ိဳး ရွိခဲ႕ပါတယ္။ အလုပ္စ၀င္၀င္ခ်င္းမွာအစိမ္းသက္သက္ planတခုဆြဲၿပီးအစအဆံုးစလုပ္ရတဲ႕အခါအခက္အခဲရွိခဲ႕ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ၿပသနာအတြက္ဒီၤအတိုင္းေေနလို႕မရပါဘူး။ အေၿဖရွာရပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ၿပင္ပမွာအမိ်ဳးမ်ိဳးေသာပြဲေတြကိုဆင္ႏႊဲၿပီး ဂ်ပန္မွာဘယ္လိုplanဆြဲၿပီးဘယ္လိုလုပ္လည္းဆိုတာေလ႕လာပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေနစာေတြဖတ္ပါတယ္။ အဲလိုေလ႕လာၿပီးလုပ္ေဆာင္တဲ႕အခါမွာ ေမွ်ာ္လင္႕ထားတာထက္ေအာင္ၿမင္ခဲ႕တယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္…

...............

Q:(အိမ္ေထာင္သို႕မိသားစုရိွလွ်င္) လုပ္ငန္းခြင္မွာေအာင္ၿမင္ဖို႕ၾကိဳးစားရတာေတြႏွင္႕အတူမိသားစုအေရးမွာလည္းဟန္ခ်က္ ညီဖို႕ၾကိဳးစားရတာေတြႏွင္႕ပတ္သက္ၿပီးအခက္ခဲေလးေတြ၊ေၿဖရွင္းပုံနည္းလမး္အခ်ိဳ႕ကိုေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

မိသားစုၿပသနာဆိုတာလူတိုင္းမွာအနည္းႏွင္႔အမ်ားရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ခိုင္ဇင္လည္းရွိခဲ႕ပါတယ္။ Suicideလုပ္တဲ႕ဂ်ပန္ေတြရဲ႕

ခံစားခ်က္ကိုဂ်ပန္ေရာက္မွနားလည္ခဲ႕တာပါ။ ၿမန္မာၿပည္မွာအဆင္သင္႕ခူးေပးတာစားၿပီး ေက်ာင္းေလးတတ္ခဲ႕ရတဲ႕ဘ၀နဲ႕

တၿခားစီပါ။ ခိုင္ဇင္စတတ္တဲ႕ေက်ာင္းကေက်ာင္းလခေစ်းၾကီးပါတယ္။ လုပ္အားခေစ်းနည္းတဲ႕ၿမိဳ႕ပါ။ အလုပ္၊ေက်ာင္း၊စာ၊

နဲ႕မအားလပ္တဲ႕ၾကားကစိတ္ဆင္းရဲစရာတခုခုရွိိခဲ႕ရင္အရမ္းမြန္းက်ပ္ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္ခိုင္ဇင္ရင္ဖြင္႕စရာရွိရင္ခိုင္ဇင္႕ရဲ႕

အခ်စ္ရဆံုးအမလိုေရာအေမလိုပါခ်စ္ရတဲ႕အမ(မသူဇာ)(အမႏွင္႕ဘာမွမေတာ္ပါ။

သို႕ေသာ္အရင္းႏွီးဆံုးႏွင္႔အခ်စ္ရဆံုးအမပါ)ႏွင္႕အေမကိုရင္ဖြင္႔ပါတယ္။ တဦးထဲဘယ္ေတာ႕မွမေနပါဘူး။

ဘုရားအၾကာၾကီးရွိခိုးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးရင္စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ ထားၿပီး အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္နည္းလမ္းကိုစဥ္းစားပါတယ္…

ဒီအခိ်န္ခဏေလးဘဲ။

ဒီအခိ်န္ကိုငါေက်ာ္ႏိုင္ရင္ငါရည္မွန္းတဲ႕ပန္းတိုင္မေ၀းဘူးဆိုတဲ႕အေတြးအဲဒီစိတ္ေလးေတြနဲ႕ၾကိဳးစားခဲ႕တာပါ။

...............

Q:ၿမန္မာၿပည္မွာအလုပ္ခဏခဏေၿပာင္းတာေတြအေပၚဘယ္လိုၿမင္ပါလဲ။ဘယ္လိုေၿဖရွင္းသင္႕တယ္လို႕ထင္ပါသလဲ။

အလုပ္ေၿပာင္းတာစနစ္အလုပ္ရဲ႕စံစနစ္(standard)မရွိလို႕ၿဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ အေၿခခံလုပ္အားခမညီမွ်မႈၿပသနာေၿကာင္႔ လို႕ၿမင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာကုမၼဏီကိုစတင္၀င္ေရာက္တဲ႕ က်ာင္းၿပီးစ ၀န္ထမ္းတေယာက္၏ အေၿခခံသင္႕တင္႕တဲ႕လစာဟာ သတ္မွတ္ၿပီးသားပါ။ ၿပီးရင္ႏွစ္အလိုက္အရည္အခ်င္းအလိုက္သတ္မွတ္ၿပီးၿမင္႕သြားပါတယ္...ၿမန္မာမွာအဲလိုမရွိပါဘူး…..

...............

Q:ခုကစၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ထဲ၀င္ဖုိ႕ၿပင္ဆင္ေနတဲ႕လူငယ္ေတြကိုဘယ္လိုမ်ိဳးေတြၿပင္ဆင္သင္႕တယ္လို႕အၾကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

အလိုက္သိပါ..အလိုက္သိပါဆိုတာ(ဖားခိုင္းတာကိုေၿပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္..)အလုပ္မွာလာဘ္ၿမင္တတ္ဖို႕၊

စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႕ႏွင္႕ေပးတဲ႕တာ၀န္ေက်ဖို႕ေၿပာတာပါ…

မသိရင္ေမးဖို႕၀န္မေလးပါႏွင္႕..သိတယ္ဆိုၿပီးေယာင္၀ါး၀ါးႏွင္႕အမွားလုပ္လွ်င္အလုပ္မွာအားလံုးကိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပး

တာပါ….အသိပညာမ်ားမ်ားယူပါ….မသိရင္ေမးပါ…ႏႈတ္ဆိတ္မေနပါႏွင္႕…..ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေၿပၿပစ္ပါေစ…

...............

Q:အင္တာဗ်ဴး၀င္မယ္႕လူငယ္ေတြကိုဘယ္လိုၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မွဳေတြလုပ္သင္႕တယ္ဆိုတာအၾကံေပးေပးပါလားရွင္။

ဂ်ပန္မွာဆိုရင္ေတာ႔ first impression ကအေရးၾကီးပါတယ္။ သပ္ရပ္မႈရွိပါေစ။ ၿပီးေတာ႕မိမိေလွ်ာက္မယ္႕ကုမၸဏီ

အေၾကာင္းကိ္ုအေသးစိတ္ေလ႕လာပါ။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ဖတ္ပါ။ အလုပ္အေၾကာင္းအရာကိုေသခ်ာေလ႕လာသြားပါ။

အင္တာဗ်ဴးတြင္အလုပ္အေပၚနားလည္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္အတြက္အေသအခ်ာေမးပါတယ္္။ ထို႕ၿပင္စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေရးေၿဖကိုအဓိကေမးပါတယ္။ ေရးေၿဖ(ၿမန္မာလိုအိုင္က်ဴႏွင္႕Knowledge test)ၿဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ၿဖီးၿဖန္းမေၿဖပါႏွင္႕။

အမွန္အတိုင္းေၿဖေစခ်င္ပါတယ္။ ေရးေၿဖတြင္ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလွည္႕ၿပီးၿပန္ေမးတတ္လို႕ၿဖီးၿပီးေၿဖလွ်င္ႏႈတ္ေၿဖတြင္

ၿပန္လွည္႕ေမးတတ္ေသာေၿကာင္႔လိမ္ၿဖီးၿပီးေၿဖလို႕မရပါ။ ဂ်ပန္ေတြကပညာေတာ္တာထက္အလုပ္ေပၚမွာထားတဲ႕စိတ္ဓာတ္

ႏွင္႕နာခံတတ္မႈ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈႏွင္႕ၾကိဳးစားမႈရွိသူတို႕ကိုအဓိကထားပါတယ္။

...............

Q:ၿမန္မာၿပည္သို႕ႏိုင္ငံၿခားလုပ္ငန္းေတြမ်ားစြာ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံလာတာေတြ႕ရသလိုၿမန္မာၿပည္ကိုၿပန္လာသူလိုသူ       ေတြကို ဘယ္လိုအၾကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

ၿမန္မာၿပည္မွာကအမ်ိဳးမ်ိဳးဥပေဒေတြကေၿပာင္းေနေတာ႕ေသခ်ာေလ႕လာၿပီးမွလုပ္တာအေကာင္းဆံုးလို႕ထင္ပါတယ္။

မေလ႕လာဘဲေၿပာတာကိုမယံုဘဲနဲ႕ေသခ်ာေလ႕လာၿပီးမွလုပ္တာ အမွားနည္းၿပီးပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။

...............

Q:ပညာသင္ၾကားခဲ႕စဥ္အခ်ိန္ေတြမွာအခက္ခဲေတြရိွခဲ႕ဖူးရင္ ယင္းအခက္ခဲေတြႏွင္႕ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ႕ရသလဲဆိုတာ ေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

အဓိကကစိတ္ဓါတ္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ။ အမ်ားႏွင္႔ေရာေယာင္ၿပီးလမ္းလြယ္မလိုက္ပါနဲ႕။

ခိုင္ဇင္လည္းေက်ာင္းတတ္တုန္းကအခက္အခဲဆိုတာအမ်ားၾကီးမွအမ်ားၾကီးရွိခဲ႕တယ္။ စိတ္ဓါတ္က်တဲ႕အခါေတြလည္း

ရွိခဲ႔ပါတယ္။ က်ာင္းတဖက္စာတဖက္ ဒီၾကားထဲေက်ာင္းစားရိတ္ကေစ်းၾကီးေတာ႕အိမ္ကိုဒုကၡမေပးခ်င္လို႕ အလုပ္လုပ္ၿပီး

ေက်ာင္းစရိတ္၊ေနစားရိတ္၊စားစရိတ္အားလံုးကိုမိမိဘာသာအခ်ိန္ပိုင္းေတြလုပ္ရင္းရွာခဲ႕ရတာပါ။ ဒါေပမယ္႕ရည္မွန္းခ်က္၊

အနာဂတ္ကိုသာေတြးၿပီးအားသစ္ေတြေမြးပါတယ္။ မိမိဂ်ပန္မွာေက်ာင္းလာတတ္တာတခ်ိန္ဘာၿဖစ္ခ်င္တာလဲ။

အၿမဲေတြးတယ္။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္အၿမဲအားေပးပါတယ္။ ဲလိုေတြးလိုက္ရင္းအနာဂတ္ကိုစဥ္းစားရင္အရမ္းေပ်ာ္ၿပီး

က်ေနတဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြက ပါ၀ါအၿပည္႔ၿပန္ၿဖစ္သြားတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီးဘာမွမလုပ္ဘဲႏွင္႔ေတာ႔မရႏိုင္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း

မိမိဘာလုပ္ ရမယ္ဆိုတာကိုသိၿပီးၾကိဳးစားရပါတယ္။ နေႏၱာအနတၱ၅ပါးရဲ႕ေက်းဇူးကိုမေမ႕ဘဲၾကိဳးစားရင္ အရာရာေအာင္ၿမင္

အဆင္ေၿပႏိုင္ပါတယ္။

...............

Q: လူငယ္ေတြပညာသင္ၾကားေရးႏွင္႕ပတ္သက္ၿပီး အၾကံၿပဳခ်င္တာေလးမ်ားရိွရင္ေၿပာၿပေပးပါလားရွင္။

မိမိတို႕တကယ္စိတ္၀င္စားေသာပညာရပ္ကိုသင္ပါ။ တတ္ကၽြမ္းတတ္ေၿမာက္သည္႕အထိသင္ပါ။ ခိုင္ဇင္လည္းအမ်ားၾကီး

စာေတြေလ႕လာဖို႕လိုပါေသးတယ္။ ကုမၸဏီ၀င္သြားေပမယ္႕ေလ႕လာဖို႕စာေတြအမ်ားၾကီးလိုပါေသးတယ္။

...............

Q:ႏိုင္ငံၿခားသားေတြႏွင္႕တြဲလုပ္တဲ႕အခါ ၿဖစ္ေလ႕ရိွတဲ႕အခက္အခဲေလးေတြေၿပာၿပေပးပါလား။

ယဥ္ေက်းမႈ၊အယူအဆ၊အေတြးအေခၚပါ။ ႏိုင္ငံမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူတဲ႕အတြက္အေတြးအေခၚအယူအဆလည္း ပိုလို႕မတူ

ႏိုင္ပါဘူး။ ခိုင္ဇင္ကနားမလည္ရင္ၿပန္ေမးပါတယ္။ ၿပီးေတာ႕ယဥ္ေက်းမႈမတူရင္ငါတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႕အယူအဆက

ဒီလိုပါဆိုတာကိုရွင္းၿပပါတယ္။ ဘာသာစကားလည္းအေရးၾကီၤးပါတယ္။

...............

Q:လက္ကိုင္ထားသင္႕တဲ႕ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေလးေတြကို ေ၀မွ်ေပးပါလား။ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ။

ရည္မွန္းခ်က္မေပ်ာက္ပါေစႏွင္႔။တခုမွာေအာင္ၿမင္ေနလွ်င္ေနာက္တခုဘာထပ္ၿဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကိုေတြးပါ။

မၿဖစ္ခဲ႕လွ်င္လည္းစိတ္ဓါတ္က်စရာမရွိပါဘူး။ေနာက္တၾကိမ္ၾကိဳးစားပါ။

ခိုင္ဇင္လည္းအၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားခဲ႔ရတာေတြရွိပါတယ္။ လက္မေလွ်ာ႕ခဲ႔ပါဘူး။

...............

Q:ဘာသာစကားႏွင္႕ပတ္သက္ၿပီးၾကဳံရတဲ႕အခက္ခဲေလးေတြရိွရင္ေၿပာၿပေပးပါလား။

မိမိတိုင္းၿပည္ဘာသာစကားမဟုတ္လို႕အခက္အခဲအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ို႕ေသာ္မသိရင္အရင္ဆံုးရွာပါ၊ ဖတ္ပါ၊ လံုး၀မသိရင္

ေမးပါ၊ စကားေၿပာရမွာကိုမရွက္ပါနဲ႕။ခိုင္ဇင္အရင္ကစကားေၿပာရမွာကိုရွက္တယ္။

မွားမွာေၾကာက္ရင္းမေၿပာဘဲေနရင္းနဲ႕အသြားတာပါ။ မရွက္ပါနဲ႕။ မွားေနရင္လည္းသိတဲ႕သူကၿပင္ေပးပါလိ္မ္႕မယ္။

...............

Q:ႏိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္တခုမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ရာမွာ က်င္႕သုံးသင္႕တဲ႕အခ်က္ေလးေတြ ေ၀မွ်ေပးပါလား။

၁။စည္းကမ္းလိုက္နာပါ။

၂။ကတိတည္ပါေစ။

၃။အရင္ဆံုးမသိရင္ေမးပါ။ ေမးရမွာကိုမရွက္ပါနဲ႕။

၄။ အလုပ္တခုလုပ္ရင္မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳးကိုအထင္ေသးသြားႏိုင္ေလာက္မယ္႕အၿပဳအမူအရာမွန္သမွ်ကိုုေရွာင္ပါ။

မိမိတခုခုလုပ္ရင္မိမိနာမည္ထက္ၿမန္မာလူမ်ိဳး၊ၿမန္မာႏိုင္ငံကသူလို႕ဘဲအရင္ေၿပာၾကတာပါ။

၅။ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားပါ။၆။communication ေကာင္းပါေစ။ မိမိကစိတ္ရင္းအမွန္ၿဖင္႕အားလံုးကိုေပါင္းပါ။

...............

အခုလို အေတြ႕အၾကဳံေတြ၊ ဗဟုသုတေတြကို အားလုံးအတြက္ ေၿဖၾကားေ၀မွ်ေပးတဲ႕အတြက္ Dream Job Myanmar မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။

...............

Date of Birth: 10/19/1987

Nationality: Myanmar

Education: 1.YUFL(B.A Japanese)2004 to 2008 (Myanmar,Yangon) 2.Hakuho Women College (Human Communication) (Nara,Japan) 3.Nihon Information and Technological College(Osaka,Japan)

Career: Management Planning Department